Fish Menu – Sum

Gospodarstwo jest dużym producentem ryb słodkowodnych, głównie KARPIA. Wraz z gatunkami dodatkowymi, klientom proponujemy następujące ryby:Chów tego gatunku jako ryby dodatkowej w stawach został zapoczątkowany w Polsce stosunkowo niedawno. Wychów narybku suma może być prowadzony w obsadzie czystej, np. w magazynach karpiowych (25-40 szt. ikry na 1m2 stawu). Intensywny wychów stawowy suma z linem w Saksonii rozpoczęto ostatnio w związku ze stałym spadkiem cen karpi na rynkach europejskich.

Jako znany producent w kraju i za granicą, ryby sprzedajemy w ilościach hurtowych i detalicznych.Posiadamy wieloletnią tradycję chowu i hodowli. Ryby karmimy paszami naturalnymi, co pozytywnie wpływa na jej jakość i smak. Dysponujemy specjalistycznym transportem do przewozu ryb. Od 1993 roku działamy w strukturze spółki pracowniczej, po przekształceniu Państwowego Gospodarstwa Rybackiego, działającego od 1951 roku.