Fish Menu – Lin

Gospodarstwo jest dużym producentem ryb słodkowodnych, głównie KARPIA. Wraz z gatunkami dodatkowymi, klientom proponujemy następujące ryby:Chów tych ryb w czystej obsadzie jest nieopłacalny między innymi ze względu na jego wolne tempo wzrostu. Lina wraz z karpiem najlepiej hodować w stawach towarowych o obsadzie stanowiącej od 10% obsady kroczków do 20% obsady narybków karpi.

Jako znany producent w kraju i za granicą, ryby sprzedajemy w ilościach hurtowych i detalicznych.Posiadamy wieloletnią tradycję chowu i hodowli. Ryby karmimy paszami naturalnymi, co pozytywnie wpływa na jej jakość i smak. Dysponujemy specjalistycznym transportem do przewozu ryb. Od 1993 roku działamy w strukturze spółki pracowniczej, po przekształceniu Państwowego Gospodarstwa Rybackiego, działającego od 1951 roku.